Begunstigers

Alle uitgaven worden gefinancierd door abonnementsgelden, incidentele sponsoring en door Tilburgse begunstigers die het publiceren over de geschiedenis van Tilburg een warm hart toedragen.

Zonder die begunstigers zouden vele boek en tijdschriftuitgaven niet gerealiseerd kunnen worden.

Begunstigers betalen 250 euro per jaar. Wij bieden daarvoor de volgende tegenprestatie:

  1. Vermelding op de achterzijde van het tijdschrift Tilburg in de vorm van uw logo (formaat breed 6 cm en hoog 2,5 cm), drie afleveringen per jaar.
  2. Gratis toezending van het tijdschrift Tilburg en alle boekuitgaven die dat jaar worden uitgegeven.
  3. Uw logo zal op deze site worden geplaatst.  

Ook boekuitgaven kunnen gesponsord worden. Daarover zijn per uitgave afspraken te maken.

Wilt u ook begunstiger worden? Neem dan contact op met bestuurslid Ari van Valen, Friezenlaan 31, 5037 KL  Tilburg, tel. 06 44 94 04 44,  a.vv@planet.nl.

Begunstigers:

Berry_Naber

Boekenschop

 

Bressers

 

Catalonie

Daedalus

DAIV

Destil

Duvelhok

VanGaal

GasNed

Gianotten Prited Media

Gianotten-Mutsaers

Hans_van_berkel

Melis

Mooiesite
Panhuijsen

Peerke-Donders

Rabobank

 

AviaVollenhovenattentmoment